Magdalen College Oxford

Prent met de toren van Magdalen College 1797. Gekregen van Lieve Spaas. 38 x 32,5 cm.

Oxford

Magdalen (uitgesproken ‘Maudlen’) is het grootste college van Oxford en beslaat 405 ha, waaronder Deer Park (Hertenpark) en Addisons rivierwandelpad en sommige van de mooiste gebouwen van Oxford, oude zowel als nieuwe. Zijn uitgebreidheid bepaalt zijn karakter, gevarieerd, informeel en niet onder druk om zich waaraan dan ook aan te passen,
Studenten nemen deel aan de bestuurtafels. De atmosfeer is ontspannen maar ambitieus zowel wat de studie betreft als buitenschoolse activiteiten. Elk jaar worden 118 studenten voor drie of vier jaar toegelaten zuiver op grond van hun talent, los van hun sociale of etnische achtergrond. Magdalen verwelkomt studenten met een handicap en steunt studenten met financiële problemen. Het heeft vele beurzen waaronder voor reizen en onderzoek en jaarlijkse prijzen voor de meestbelovende en succesvolle studenten.