Winter

Waai, waai gij winterwind
William Shakespeare, vertaling door Rudy Bremer, strofe Paul Mercken

Waai, waai gij winterwind,
die ik minder pijnlijk vind
dan ondank ’s werelds loon.
Daar gij zo scherp niet snijdt
door uw onzichtbaarheid,
al zijt gij kil van toon.

Hei! ho! zing; Hei! ho! in de groene hulst;
De meeste vriendschap is schijnheilig, de meeste liefde louter zotheid.
Komt Hei! ho! de hulst!
Dit leven is vrolijk.

Vries, vries ijskoude lucht,
gij bijt niet zo geducht
als weldaden verkwist;
al maakt gij ’t water hard,
uw steek brengt niet zo’n smart
als vriendschap uitgewist.