Paul Mercken door Kees Wennekendonk

Paul Mercken door Kees Wennekendonk, 2014

Korte Biografie

Paul Mercken, °1934 Leuven, België, groeide op te Hasselt, België, doorliep het lager onderwijs en de humaniora in het St.-Jozefscollege aldaar, promoveerde aan het Hoger Instituut van Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit te Leuven en behaalde tevens aan die universiteit een licentiaat in de letteren. Zijn belangstelling betrof bronnenstudie van middeleeuwse wijsbegeerte, met name op het gebied van de Aristotelische ethica. Zijn eerste werk werd bekroond door de Koninklijke Vlaamse Academie van België. Na zijn legerdienst zette hij dank zij het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek deze studie voort te Cambridge, Oxford en Florence. Vervolgens doceerde hij voornamelijk geschiedenis van de filosofie in de Verenigde Staten, in Italië en aan de Universiteit te Utrecht. [lees verder]

Deze drietalige catalogus heeft meerdere doeleinden. In de eerste plaats dient hij als geheugensteuntje voor mezelf. Vervolgens stelt hij vrienden en kennissen met belangstelling voor mijn verzameling in de gelegenheid er kennis van te nemen. Bovendien brengt hij de erin opgenomen kunstwerken op die manier binnen het bereik van het algemeen publiek.

Mijn woning is geen museum. Nog afgezien van de overweging of ik dat wel zou willen, maakt het feit dat zij deel uitmaakt van een specifiek wooncomplex dat onmogelijk. Ik behoor tot de vereniging van de bewoners van de senioren woongroep DE GRONDSLAG te Bunnik, Nederland. Een stelselmatige tentoonstelling van mijn verzameling, al dan niet tegen betaling, is dan ook uitgesloten. Zelfs een occasionele openstelling, bijvoorbeeld bij open deur-dagen, vereist de toestemming van het bestuur.

Verder levert hij het materiaal voor een meer bescheiden exemplaar, die ik wilde inzenden voor de wedstrijd Bunnik over Bunnik 2017, maar dat kwam niet op tijd klaar. Echter, wat in het vat zit, verzuurt niet.

Tenslotte is het de bedoeling deze catalogus interactief te maken. Vrienden en kennissen, collega’s uit schrijvers- en dichtersgremia, zoals het Nederlands dichterspodium te Werkendam, het Taal-Podium Zeist-Utrecht, het Poëziecentrum Nederland te Nijmegen, de Haiku Kring Nederland (HKN) en de Haiku Stichting Nederland (haiku.nl), niet te vergeten de talrijke HKN-kernen, in het bijzonder de haikukern te Amersfoort Midden-Nederland, en het Haikoe-centrum Vlaanderen met zijn kernen, de digitale kabunkern DKK en de websites www.kabunzang.com, tanka-kyoka-sedoka.com, de voormalige leden van de helaas ter ziele gegane European Haiku Society, de uitgever en vaste lezers en dichters/schrijvers van ATLAS POETICA, A Journal of World Tanka, de uitbundige duizendpoot Jos De Decker uit Elingen, mijn goede vriend Geert Verbeke, dichter zonder meer uit Kortrijk, België (o.m. haiku.nl/geert-verbeke/), en iedereen die hoe dan ook iets aan de hand van een van de kunstwerken uit mijn verzameling zou willen schrijven. Welkom! Trouwens, muziek mag ook. Ik denk aan Ed Wennink (muziek) en Nettie Vening uit Boyle in Friesland en Lianne Abeln uit Eelde (Groningen) en natuurlijk weer Geertt Verbeke (jazzcat en klankschalen). Zowel als literair of beschouwend proza. Graag opsturen naar hpfmercken@gmail.com.